Качество. Точность. Обязательность.

Бензин автомобильный А-80

Бензин автомобільний А-95 за ДСТУ 4063-2001

п/п
Назва показника
Метод
випробувань
Норма
Фактично
1
Густина за температури
20 °С, кг/м³ у межах
 
ГОСТ 3900
 
700-760
 
705,4
2
Детонаційна стійкість:
октанове число за дослідним
методом, не менше
 
 
ГОСТ 8226
 
 
80,0
 
 
85,8
октанове число за моторним
методом, не менше
 
ГОСТ 511
 
76,0
 
79,0
3
Фракційний склад:
температура початку
перегонки, °С, не нижче
 
 
ГОСТ 2177
 
 
30
 
 
36
10 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
75
 
52
50 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
120
 
71
90 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
190
 
168
кінець кипіння, °С,
не вище

 

 
215
 
204
залишок у колбі, °С,
не більше

 

 
1,5
 
1,3
залишок і втрати, °С,
не більше 

 

 
4,0
 
3,0
4
Тиск насичених парів
бензину, кПа, не більше
 
ГОСТ 1756
 
79,9
 
74,5
5
Кислотність, мг КОН на 100 см³
бензину, не більше
 
ГОСТ 5985
 
3,0
 
0,06
6
Концентрація фактичних смол на місці
виробництва, мг на 100 см³ бензину,не більше:
 
ДСТУ 
ГОСТ 1567
 
 
5,0
 
 
2,0
7
Індукційний період бензину
на місці виробництва,
хвилин не менше
 
 
ГОСТ 4039
 
 
360
 
 
1080
8
Масова частка сірки ,
 %, не більше
 
ГОСТ 19121
 
0,05
 
0,017
9
Випробування на мідній
пластинці
 
ГОСТ 6321
 
витримує
 
витримує
10
Наявність водорозчинних
кислот і лугів
 
ГОСТ 6307
 
відсутні
 
відсутні
11
Наявність механічних
домішок і води
за п. 8.4
ДСТУ 4063-2001
 
відсутні
 
відсутні
12
Колір
за п. 8.4
ДСТУ 4063-2001
безбарвний або
блідо-жовтий
 
блідо-жовтий
13
Концентрація свинцю, г на
1 дм³ бензину, не більше
 
ГОСТ 28828
 
0,013
 
відсутні
14
Сумарний вміст ароматичних
вуглеводнів, % мас.,
не більше
 
 
ГОСТ 29040
 
 
42,0
 
 
18,3
15
Масова частка бензолу,
%, не більше
 
ГОСТ 29040
 
5,0
 
0,9