Качество. Точность. Обязательность.

Бензин автомобильный А-80

БЕНЗИН АВТОМОБІЛЬНИЙ А-80
ДСТУ 4063-2001

п/п
НАЗВА ПОКАЗНИКА
Метод
випробувань
Значення
для марки
Фактично
1
Густина за температури
20 °С, кг/м³ у межах
 
ГОСТ 3900
 
700-780
 
723
2
Детонаційна стійкість:
октанове число за дослідним
методом, не менше
 
 
ГОСТ 8226
 
 
80,0
 
 
80,0
октанове число за моторним
методом, не менше
 
ГОСТ 511
 
76,0
 
76,0
3
Фракційний склад:
температура початку
перегонки, °С, не нижче
 
 
ГОСТ 2177
 
 
30
 
 
34
10 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
75
 
53
50 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
120
 
94
90 % переганяються за
температури, °С, не вище

 

 
190
 
160
кінець кипіння, °С,
не вище

 

 
215
 
190
залишок у колбі, °С,
не більше

 

 
1,5
 
1
залишок і втрати, °С,
не більше 

 

 
4,0
 
4
4
Тиск насичених парів
бензину, кПа, не більше
 
ГОСТ 1756
 
79,9
 
66,7
5
Кислотність, мг КОН на 100 см³
бензину, не більше
 
ГОСТ 5985
 
3,0
 
відсутні
6
Концентрація фактичних смол,
мг на 100 см³ бензину,
не більше:
    на місці виробництва
    на місці споживання
 
 
 
ГОСТ 1567
 
 
 
5,0
10,0
 
 
 
3,2
7
Індукційний період бензину
на місці виробництва,
хвилин не менше
 
 
ГОСТ 4039
 
 
360
 
 
380
8
Масова частка сірки
(згідно примітки 4 ДСТУ 4063-2001),
%, не більше
 
 
ГОСТ 19121
 
 
0,1
 
 
0,05
9
Випробування на мідній
пластинці
 
ГОСТ 6321
 
витримує
 
витримує
10
Наявність водорозчинних
кислот і лугів
 
ГОСТ 6307
 
відсутні
 
відсутні
11
Наявність механічних
домішок і води
за п. 8.4
ДСТУ 4063-2001
 
відсутні
 
відсутні
12
Колір
за п. 8.4
ДСТУ 4063-2001
безбарвний або
блідо-жовтий
 
блідо-жовтий
13
Концентрація свинцю, г на
1 дм³ бензину, не більше
 
ГОСТ 28828
 
0,013
 
0,008
14
Сумарний вміст ароматичних
вуглеводнів (згідно примітки 5
ДСТУ 4063-2001), %, мас.
 
 
ГОСТ 29040
 
 
не більше 42,0
 
 
22,4
15
Масова частка бензолу,
%, не більше
 
ГОСТ 29040
 
5,0
 
3,7